Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Γενική Αναζήτηση

Χρησιμοποιώντας την Γενική αναζήτηση μπορείτε να αναζητήσετε μία λέξη, ένα τμήμα λέξης ή μία φράση που μπορεί να περιέχεται στις πληροφορίες για τα ψηφιοποιημένα τεκμήρια, που βρίσκονται εντός του συστήματος.

 

 

 

 

 

 

 

Ο χρόνος που απαιτείται για την ανάκτηση των τεκμηρίων που πληρούν τα κριτήρια της αναζήτησης είναι ανάλογος με τον αριθμό των τεκμηρίων που θα βρεθούν.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


infolib-libsolution