Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Γενική Αναζήτηση (2) όρων

Μπορείτε να αναζητήσετε δύο λέξεις, δύο τμήματα λέξεων ή δύο φράσεις που περιέχονται στις πληροφορίες για τα ψηφιοποιημένα τεκμήρια, που βρίσκονται εντός του συστήματος.

Πρώτος όρος
Δεύτερος όρος
 

 

 

 

 

 

 

 

Ο χρόνος που απαιτείται για την ανάκτηση των τεκμηρίων που πληρούν τα κριτήρια της αναζήτησης είναι ανάλογος με τον αριθμό των τεκμηρίων που θα βρεθούν.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


infolib-libsolution