Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Σοφοκλή Βενιζέλου~Φάκελος 035~094


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Ελ. Βενιζέλου προς τον βασιλιά Αλέξανδρο Α΄ με την οποία του ζητεί να απομακρυνθούν από την Αυλή ο αρχηγός του Στρατιωτικού Οίκου, ο αυλάρχης, ο σταβλάρχης και ο υπασπιστής Καλλίνσκης εξαιτίας της αντίθεσής τους και της αντιπαλότητάς τους προς την κυβέρνησή του.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1917 Δεκέμβριος 30
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Αλέξανδρος Α' Βασιλιάς της Ελλάδας 1893 - 1920
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
4
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Καλίνσκης Ανδρέας Υποστράτηγος
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Απομάκρυνση αυλικών
ΘΕΜΑΤΑ
Διορισμός, πρόσληψη, παραίτηση, προαγωγή, λύση σύμβασης, μετάθεση, απόσπαση, μονιμοποίηση, απομάκρυνση, μετάκληση, τιμωρία
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Σχέδιο
Αριθμός Εικόνων :
3


infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution