Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Σοφοκλή Βενιζέλου~Φάκελος 010~020


ΤΙΤΛΟΣ
Υπόμνημα του Προέδρου της Λέσχης Φιλελευθέρων Καστοριάς προς τον Σ. Βενιζέλο σχετικά με τη μετάθεση του Νομάρχη Κατοριάς, Γ. Αρκέντη, και την αντικατάσταση του δημάρχου Σαρ. Τσεμάνη.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1950 Δεκέμβριος 13
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Πρόεδρος της Λέσχης Φιλελευθέρων Καστοριάς
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Καστοριά
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος Σοφοκλής Ελευθ. 1894-1964
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Υπόμνημα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
10
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Αρκέντης Γ. Νομάρχης Καστοριάς
Τσεμάνης Σαρ. Δήμαρχος Καστοριάς
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
10


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


Infolib LibSolution |