Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Σοφοκλή Βενιζέλου~Φάκελος 027~117


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Ηλ. Λαγάκου προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης, Σ. Βενιζέλο, σχετικά με το ζήτημα της άρσης του ενοικιοστασίου.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1950 Δεκέμβριος 29
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Λαγάκος Ηλίας Υπουργός Δικαιοσύνης της Ελλάδας
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος Σοφοκλής Πρωθυπουργός της Ελλάδας
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρει ότι οι αιτήσεις για την άρση ενοικιοστασίου δεν διαφέρουν στο σύνολο και ότι η επίλυση του ζητήματος συνδέται με το πρόβλημα της στενότητας της στέγης.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Ενοικιοστάσιο
ΘΕΜΑΤΑ
Στέγαση
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
1


infolib image control                                                                            


infolib-libsolution