Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 051~27


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Κ.Ψαρούδα προς τον Ε.Βενιζέλο που διαβιβάζει έγγραφο σχετικά με σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και Τσεχοσλοβακίας καθώς και για την παροχή ευκολιών στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1928 Νοέμβριος 29
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ψαρούδας, Κωνσταντίνος
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Πράγα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Διαβιβαστικό
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρει ότι διαβιβάζει αντίγραφο εγγράφου που απηύθυνε στον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά με τη σύναψη συμφώνου συμβιβασμού, διαιτησίας και δικαστικού διακανονισμού μεταξύ Τσεχοσλοβακίας και Ελλάδας και σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων για την παροχή ευκολιών στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ελλάδα
Καραπάνος Αλέξανδρος Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας
Τσεχοσλοβακία
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΟΙ
Θεσσαλονίκη
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Ζήτημα ελευθέρας ζώνης Θεσσαλονίκης
Σχέσεις της Ελλάδας με την Τσεχοσλοβακία
ΘΕΜΑΤΑ
Διεθνείς πράξεις (πρωτόκολλα, συμβάσεις, συνθήκες)
Διεθνείς σχέσεις Διαιτησία
Εμπόριο Διεθνές
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
1


infolib image control     

   


infolib-libsolution