Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 131~2


ΤΙΤΛΟΣ
Σημείωμα του Γενικού Διευθυντή Περιθάλψεως, Ν.Καζαντζάκη, προς τον Υπουργό Περιθάλψεως, Σπ.Σίμο περί της οργανώσεως υπευθύνου Αποστολής περιθάλψεως και αποκαταστάσεως των προσφύγων εις Μ.Ασίαν, εις Θράκην και εις Πόντον.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1919 Ιούνιος 2
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Καζαντζάκης, Νίκος, Γενικός Διευθυντής του Yπουργείου Περιθάλψεως (1883-1857)
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Σίμος, Σπυρίδων, Υπουργός Περιθάλψεως της Ελλάδας
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Σημείωμα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
15
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρει ποιες θα πρέπει να είναι οι προκαταρκτικές ενέργειες του Υπουργείου Περιθάλψεως για να βοηθήσει στο έργο της Αποστολής περιθάλψεως και αποκατάστασης προσφύγων στη Μικρά Ασία, στη Θράκη και στον Πόντο. Αναφέρει τις υπηρεσίες που θα αποτελούν τις βάσεις της Αποστολής και την άμεση εξάρτηση της από το Υπουργείο Περιθάλψεως. Προτείνει πρόσωπα που θεωρεί αξια να συμμετέχουν στην Αποστολή.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Υπουργείο Περιθάλψεως της Ελλάδας
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
15


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


Infolib LibSolution |