Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 131~3


ΤΙΤΛΟΣ
Σημείωμα πεπραγμένων από 17 Μαΐου έως 17 Ιουνίου 1919 του Γενικού Διευθυντή Περιθάλψεως, Ν.Καζαντζάκη, προς τον Υπουργό Περιθάλψεως, Σπ.Σίμο.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1919 Ιούνιος 17
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Καζαντζάκης, Νίκος, Γενικός Διευθυντής του Yπουργείου Περιθάλψεως (1883-1857)
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Σίμος, Σπυρίδων, Υπουργός Περιθάλψεως της Ελλάδας
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Απόδειξη
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
15
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρει σε ποιές ενέργειες προέβει αντικαθιστώντας το Γενικό Διευθυντή σχετικά με τις διαρρυθμίσεις στην εσωτερική υπηρεσία του Υπουργείου, με την υπηρεσία των εφέδρων, με την υπηρεσία προσφύγων με τα εθνικά εστιατόρια, με τα αγαθοεργά ιδρύματα.
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
15


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


Infolib LibSolution |