Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 276~1


ΤΙΤΛΟΣ
Συνομιλία του Ε.Βενιζέλο με τον Μουσολίνι σχετικά με την σύναψη συμφώνου φιλίας των δύο χωρών.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1928 Σεπτέμβριος 24
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Υπόμνημα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
3
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρονται όσα ειπώθηκαν μεταξύ του Ε.Βενιζέλου και του Μουσολίνι κατά την συνομιλία τους για την σύναψη συμφώνου φιλίας. Αναφέρεται για ποιο λόγο θίχτηκε το θέμα των Δωδεκανήσων καθώς και ότι οι προθέσεις της Ιταλίας στα Δωδεκάνησα είναι ειλικρινείς και ανιδιοτελείς. Τέλος, αναφέρεται ότι ζητήθηκε από τον Πολίτη να συντάξει σημείωμα με τα ενδεικνυόμενα μέτρα προς επίτευξη πλήρους αρμονίας μεταξύ της ιταλικής διοίκησης και του πληθυσμού των Δωδεκανήσων.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Mussolini, Benito (1883-1945)
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
Ιταλία
Ιταλική Διοίκηση Δωδεκανήσων
Πολίτης, Ιωάννης
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΟΙ
Δωδεκάνησα
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
3


infolib image control infolib image control infolib image control     

   


infolib-libsolution