Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 276~6


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή προς τους Ι. και Β.Σέλιγκμαν και Σία σχετικά με την σύναψη σύμβασης δανείου με την Κυβέρνηση.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1928 Νοέμβριος 14
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Σέλιγκμαν, Ι. και Β. & Σία
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
8
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρεται ότι η Κυβέρνηση πρόκειται να ζητήσει εξουσιοδότηση από την Βουλή για να συνάψει ένα ή δύο δάνεια παραγωγικά για οδοποιΐα και αποξηραντικά έργα και προτίθεται να συνάψει σύμβαση δανείου με την εταιρία Σέλγκμαν. Αναφέρονται οι όροι που επιθυμεί να συμπεριλάβει σε αυτήν η Κυβέρνηση.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βουλή των Ελλήνων
Ελληνική Κυβέρνηση
Σέλιγκμαν, Ι. και Β. & Σία
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
8


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution