Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 276~14-15


ΤΙΤΛΟΣ
Σχέδιο τηλεγραφήματος του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το ζήτημα της μείωσης του δασμού των αλλοδαπών αλεύρων.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
<1928>
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Τηλεγράφημα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
2
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Δηλώνει ότι λυπάται γιατί διαπιστώνει ότι υπάρχει έλλειψη καλής πίστης προς την Κυβέρνηση των Φιλελευθέρων και δηλώνει ότι σχετικά με το ζήτημα του δασμού των αλεύρων η Κυβέρνηση δεν έκανε καμία δήλωση και δεν έλαβε καμία απόφαση.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ελληνική Κυβέρνηση
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Σχέδιο
Αριθμός Εικόνων :
2


infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution