Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 228~43


ΤΙΤΛΟΣ
Υπόμνημα των Εφέδρων Αξιωματικών εξ (οπλαρχηγών) προερχομένων προταθέντων προς μονιμοποίησιν και μη μονιμοποιηθέντων διά λόγους πολιτικούς προς τον Ε. Βενιζέλο για την αδικία που υπέστησαν.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1929 Φεβρουάριος 8
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Αθανασάκης Γ.Σ. Έφεδρος Ανθυπολοχαγός
Γιαλήρης Ν Έφεδρος Ανθυπολοχαγός
Και άλλοι
Παπαδημητρίου Γ.Ι. Έφεδρος Ανθυπολοχαγός
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Υπόμνημα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
2
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ζητούν είτε να μονιμοποιηθούν βάσει νόμου του 1925 είτε να τους χορηγηθεί βάσει του Νόμου 3319 σύνταξη.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Έλληνες Έφεδροι Αξιωματικοί
Κονδύλης Γεώργιος
ΘΕΜΑΤΑ
Διορισμός, πρόσληψη, παραίτηση, προαγωγή, λύση σύμβασης, μετάθεση, απόσπαση, μονιμοποίηση, απομάκρυνση, μετάκληση, τιμωρία
Ιδεολογία
Πολιτική
Στρατός
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
2


infolib image control infolib image control     

   


infolib-libsolution