Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
La flotte hellénique
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Ελληνικός στόλος. Μοίρα Αιγαίου
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Ελληνικός στόλος. Μοίρα Αιγαίου
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Départ de la flotte Hellénique avant la guerre
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Ο Ελλην. Στόλος αναχωρών εκ του Φαλήρου δια το Αιγαίον
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
L'escadrE franco-britannique au mouillage de Salamine, à l'Ouest du Pirée, port d'Athènes
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Ο εν Σαλαμίνι Πολεμ. Ναύσταθμος
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Ο εν Σαλαμίνι Πολεμ. Ναύσταθμος
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Η Μεγάλη ναυμαχία των Δαρδανελλίων
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Η Μεγάλη ναυμαχία των Δαρδανελλίων
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Les dégâts de la flotte Turque se retirant en désordre après le combat naval du 3 décembre 1912
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Combat naval du 5 Janvier 1913
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Καταστροφή τουρκικού θωρηκτού υπό ελληνικού τορπιλλοβόλου: Θεσσαλονίκη 18 Οκτωβρίου 1912
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Η ανατίναξις του Τουρκικού θωρηκτού "Φετχί-Μπουλέντ" εις Θεσσαλονίκην υπό του κυβερνήτου του τορπιλλοβόλου 11 Νικολάου Ι. Βότση την νύκτα της 18-19 Οκτωβρίου 1912
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Η αγαλλιάσασα πάσαν ελληνικήν και φιλελληνικήν ψυχήν με τα αγιασμένα νερά ένδοξος ναυμαχία πρό των Δαρδανελλίων τη 5η Ιανουαρίου 1913 υπό τον ατρόμητον Κουντουριώτην μας
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Νικόπολις: Αψιμαχία εμπροσθοφυλακής
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Η δύσις της ημισελήνου
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Η ανατολή της Ελευθερίας
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Παύλος Κουντουριώτης: Αρχηγός του στόλου του Αιγαίου
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Παύλος Κουντουριώτης: Υποναύαρχος Αρχηγός του στόλου του Αιγαίου
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Ο Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Ν. Βότσης τορπιλίσας το τουρκικό θωρηκτό "Φετίχ-Μπουλέντ"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Υποπλοίαρχος Ν. Βότσης. Τορπιλίσσας εν Θεσσαλονίκη το τουρκικόν θωρηκτόν "Καλή Νίκη"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Reglage des torpilles par Votsis
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Ελληνοτουρκικός πόλεμος 1912. Ο "Πάνθηρ" συνοδεύων οπλιταγωγά
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Η ηρωική έξοδος του "Άρεως" εκ της Σφακτηρίας υπό τον πλοίαρχον Νικόλαον Α. Βότση την 26 Απριλίου 1825
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Αι καταληφθείσαι νήσοι του Αιγαίου
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Le transport des troupes Turques dans les voiliers Samiens pour Seala Nora 23 Septembre 1912
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Ελλάς. Θωρηκτόν "Αβέρωφ"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Το νέον θωρακισμένον καταδρομικόν του Ελληνικού στόλου Γεώργιος Αβέρωφ
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Le cuirassé Grec "Averof"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Το Θωρηκτόν "Αβέρωφ"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Βαλκανοτουρκικός πόλεμος 1912. Η ναυαρχίς "Αβέρωφ" έτοιμη προς απόπλουν
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Lancement du nouveau Cuirassé "Georges Averof"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Το ελληνικόν θωρηκτόν Αβέρωφ
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Le Croiseur cuirassé "Averof"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Το θωρηκτόν μας "Αβέρωφ"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Cuirassé Grec "G. Averoff"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Le nouveau cuirassé hellène Averoff"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
La cuirassé "Averoff"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
George Averoff
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Ελλάς. Το θωρηκτόν καταδρομικόν ο "Αβέρωφ"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
(Το θωρηκτό Αβέρωφ)
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
R. Nave Ellenica "Averof"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Le Cuirassé "Averoff"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Το καταδρομικόν θωρηκτόν "Αβέρωφ"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
(Το Θωρηκτό Αβέρωφ)
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Το πρωραίον πυροβολείον του Αβέρωφ
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Θωρηκτόν Αβέρωφ. Χειρισμός Πυροβόλων
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Θωρηκτόν Αβέρωφ. Χειρισμός Πυροβόλων
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Laction de lAverof pendant le combat naval
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Ο Στόλαρχος Κουντουριώτης συγχαίρων το πλήρωμα του Αβέρωφ μετά την ναυμαχίαν 5ης Ιανουαρίου 1905
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Το πρωραίον πυροβολείον του Αβέρωφ
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Το πλήρωμα του Αβέρωφ κατά την προσευχήν
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
(Το πλήρωμα του Αβέρωφ κατά την προσευχή)
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Το ελληνικόν θωρηκτόν "Αβέρωφ" καθ ήν στιγμήν χαιρετά την Α.Μ. τον Βασιλέα επισκεπτόμενον τον ελληνικόν στόλον εν Νέω Φαλήρω
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Το Ελλην. Θωρηκτόν Αβέρωφ
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
(Το θωρηκτό Αβέρωφ)
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
(Το Θωρηκτό Αβέρωφ)
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Το Θωρηκτόν μας "Κιλκίς"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Το Θωρηκτόν μας "Κιλκίς"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Το Θωρηκτόν μας "Κιλκίς" (Πρώην Αμερικανικόν "Mississipi")
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Το Θωρηκτόν μας "Κιλκίς"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Κιλκίς (θωρηκτό)
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Le nouveau cuirassé "KILKIS"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
(Το Θωρηκτό "Κιλκίς" )
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Το Θωρηκτόν μας "Λήμνος"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Το Θωρηκτόν μας "Λίμνος"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Το Θωρηκτόν μας "Λίμνος"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Το Θωρηκτόν "Λήμνος" βομβαρδίζον τα Μπολσεβιικά στρατεύματα παρά την Κάφφα της Ρωσσίας την 16 Απριλίου 1919
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Το Θωρηκτόν μας "Λήμνος" (Πρώην αμερικανικόν "Idaho")
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Λήμνος
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Cuirassé A. Miaoulis
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Cuirassé "Spetsai"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Cuirassé "Spetzia" Pirée (Grèce)
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Το Θωρηκτόν "Σπέτσαι"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Cuirassé "Hydra"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Cuirassé "Hydra"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Το Θωρηκτόν "Ύδρα"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Grèce - Cuirassé "Psara"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Το Ελλην. Θωρηκτόν "Ψαρά"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Το Θωρηκτόν "Ψαρά"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Τα Ελλην. Θωρηκτά "Σπέτσαι" και "Ύδρα"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Επί του θωρηκτού Κιλκίς
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Το Αντιτορπιλλικόν "Αετός"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Το νέον μας Αντιτορπιλλικόν "Αετός"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Το νέον Αντιτορπιλλικόν "Αετός"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Το Αντιτορπιλλικόν "Ασπίς"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
(Το Αντιτορπιλλικό "Βασιλέας Γεώργιος" )
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Το Αντιτορπιλλικόν "Δόξα"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Grèce - Contre-torpilleur "Thyella"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Το Αντιτορπιλλικόν "Θύελλα"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Το νέον Αντιτορπιλλικόν Ιέραξ
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Το νέον μας Αντιτορπιλλικόν "Ιέραξ"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Το νέον μας Αντιτορπιλλικόν "Ιέραξ"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Το νέον Αντιτορπιλλικόν "Κεραυνός"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Το Αντιτορπιλλικόν "Κεραυνός"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Το νέον Αντιτορπιλλικόν "Λέων"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Grèce - Contre-torpillieur "Lonchi"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Το Αντιτορπιλλικόν "Λόγχη"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Le contre-torpillieur Δmiral Countouriotis"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Το Αντιτορπιλλικόν "Ναυκρατούσα"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Το νέον ελλην. αντιτορπιλλικόν η "Νέα Γενεά"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Το αντιτορπιλλικόν η "Νέα Γενεά"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Το νέον ελλην. αντιτορπιλλικόν η "Νέα Γενεά"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Grèce - Contre-torpilleur "Niki"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Το αντιτορπιλλικόν "Νίκη"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Το νέον μας αντιτορπιλλικόν "Πάνθηρ"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Panthir
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
(Το αντιτορπιλλικό Πάνθηρ)
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
(Το αντιτορπιλλικό Πάνθηρ)
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Le croiser "Helli II"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Το νέον πολεμικόν πλοίον ΄Έλλη"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Το Ελλην. υποβρύχιον "Δελφίν"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Notre Sous-marin à l'Arsenal
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Το ελληνικόν υποβρύχιον "Ξιφίας"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
(Το πολεμικόν πλοίο "Αίγλη")
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
"Θέτις" Το νέον τορπιλλοβόλον μας
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Εκσφενδόνισις αυτοκινήτου τορπίλλης
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Grèce - Croiseur "Miaouli"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Ελληνικό Ιστιοφόρο
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
(Το ιστιοφόρο "Άρης" )
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
(Το ελληνικό ιστιοφόρο "Άρης"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Ατμοδρόμων "Ελλάς" (Σχολή Δοκίμων) 1896
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Ο ατμοδρόμων "Ελλάς"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
(Ναύτες επί του ιστίου πολεμικού πλοίου, Ατμοδρόμων "Ελλάς")
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Πηνειός
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Ο Μητροπολίτης Αθηνών μετά της πριγκηπίσσης Μαρίας επί του πλωτού νοσοκομείου "Αλβανία"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Ελληνο-Τουρκικό πόλεμος 1912. Πλωτόν νοσοκομείον Πριγκιπίσσης Μαρίας
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
L Hydroplane "Nautilos"au dessus de Nagara (Dardanelles)
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Ατμοπλ. "Αλμπέρτα", υιών Δ. Ιγγλέση
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Imbarco del Re di Grecia sul Reale Δmphitriti"a Brindisi
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Les évènements de Samos. Septembre 1912. Mr. Sofoulis, Chef de la Révolution à bord du croiser français "Bruix" après la signature de l'armistice.
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Μοίρα εκ του κραταιού αγγλικού στόλου
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Le Cuirassé français "Voltaire"
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
(Πλοίο υπό γαλλική σημαία)
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
Β 10. - Τα γερμανιικά εγκλήματα δεν μένουν ατιμώρητα. Μέχρι του Ιανουαρίου 1916 οι Άγγλοι εβύθισαν ή συνέλαβον 58 υποβρύχια εν τη Βορείω θαλάσση και τη Βαλτική. Εσχάτως οι Αγγλογάλλοι κατέστρεψαν πολλούς τοιούτους πειρατάς εν τη Μεσογείω. Ενταύθα φαίνεται το υποβρύχιον U8 βυθισθέν εν Μάγχη υφ ενός αγγλικού πλοίου
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
(Ελληνικό Πλοίο)
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
(Έλληνες στρατιώτες. Στη θάλασσα διακρίνεται το Θωρηκτό "Αβέρωφ" )
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
(Πλήρωμα ελληνικού πλοίου επί του καταστρώματος)
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
(Ελληνικό πολεμικό πλοίο)
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
(Ελληνικό Πολεμικό Πλοίο)
Ταχυδρομική κάρτα
infolib image control
S.M. Kreuzer "Augsburg" libau beschiessend
Ταχυδρομική κάρτα

                                                                            Infolib LibSolution |