Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Άφιξη των εφέδρων του ελληνικού στρατού από το εσωτερικό της Μικράς Ασίας
Φωτογραφία
infolib image control
Το στρατηγείο του Β΄ Σώματος Στρατού στο Σεϊντή - Γαζή
Φωτογραφία
infolib image control
ΙΙΙ Μεραρχία: 6ο Σύνταγμα πεζικού. Χειμώνας του 1922
Φωτογραφία
1922, Ιανουάριος
infolib image control
Τοποθεσία στο Εσκί - Σεχίρ
Φωτογραφία
infolib image control
Μικρασιατική παραθαλάσσια πόλη <πιθανόν η Σμύρνη>
Φωτογραφία
infolib image control
Προφυλακή στο Καρά - Τεπέ
Φωτογραφία
infolib image control
Το Καρά - Τοκάτ χιονισμένο
Φωτογραφία
<1922 Χειμώνας>
infolib image control
Τοπίο του Αζιζιέ - Κισλά
Φωτογραφία
infolib image control
Πυρπόληση από τους Τούρκους κατά την αποχώρησή τους του χωριού Αλτιντάζ
Φωτογραφία
1921, Ιούλιος 3
infolib image control
Πυρπόληση από τους Τούρκους κατά την αποχώρησή τους του χωριού Αλτιντάζ
Φωτογραφία
1921, Ιούλιος 3
infolib image control
Η Ι Μεραρχία αποπλέει από το λιμάνι των Ελευθερών προκειμένου να καταλάβει τη Σμύρνη
Φωτογραφία
1919, Απρίλιος
infolib image control
Είσοδος του επιτελείου του Β΄ Σώματος Στρατού στο Σεϊντή Γαζή
Φωτογραφία
<1919-1922>
infolib image control
Η τοποθεσία Κοψάρ, όπου και το μέτωπο του Σαγγάριου
Φωτογραφία
<1919-1922>
infolib image control
Ο ΙΙΙ λόχος στρατηγείου της ΙΙΙ Μεραρχίας στο Αχανλάρ τον Σεπτέμβριο του 1921
Φωτογραφία
1921, Σεπτέμβριος
infolib image control
Το στρατηγείο της μεραρχίας στο Ουσάκ
Φωτογραφία
1922 Μάιος 21
infolib image control
Η κατοικία του στρατηγού στο Εακί-Σεχίρ
Φωτογραφία
<1919-1922>
infolib image control
Ο Στρατηγός Παπούλας μετά του Στρατηγείου του
Φωτογραφία
<1920-1922>
infolib image control
Από την κατάληψη του σιδηροδρομικού σταθμού του Τσεκουρλάρ στην Κιουτάχεια
Φωτογραφία
1921, Ιούλιος 5
infolib image control
Είσοδος του ελληνικού στρατού στο χωριό Αζιζιέ
Φωτογραφία
<1919-1922>
infolib image control
Το στρατηγείο του Α΄ Σώματος Στρατού στο Μπουνάρ
Φωτογραφία
1921 Αύγουστος
infolib image control
Η άφιξη του στρατηγού Νίδερ στο Βαϊνδήριο
Φωτογραφία
<1919-1922>
infolib image control
Αεροπορική εγκατάσταση στο Εσκί-Σεχίρ
Φωτογραφία
<1919-1922>
infolib image control
Από την επίσκεψη του Άγγλου στρατηγού στο μέτωπο του Ουσάκ. Αριστερά ο Μέραρχος της ΧΙΙΙ Μεραρχίας Διγενής, δεξιά ο Στρατηγός Βλαχόπουλος, Δ/ντης του Β΄ Σώματος Στρατού
Φωτογραφία
1921, Αύγουστος 8
infolib image control
Από την επίσκεψη του Άγγλου στρατηγού στο μέτωπο του Ουσάκ, επιθεώρηση των πολυβόλων
Φωτογραφία
1921, Αύγουστος 8
infolib image control
Αφιόν Καραχισάρ, το στρατόπεδο του ελληνικού στρατού
Φωτογραφία
1922, Αύγουστος 10
infolib image control
Ορυχεία ιδιοκτησίας Ρομπάκη στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας
Φωτογραφία
<1919-1922>
infolib image control
Ο Κεμάλ Ατατούρκ
Φωτογραφία
<1919-1922>
infolib image control
Ο Κεμάλ Ατατούρκ
Φωτογραφία
infolib image control
Ο Κεμάλ Ατατούρκ
Φωτογραφία
infolib image control
Ο Κεμάλ Ατατούρκ
Φωτογραφία
<1919-1922>
infolib image control
Ο Στρατηγός Αλή Χικμέτ Πασάς, Διοικητής του Β΄ Σώματος Στρατού
Φωτογραφία
<1919-1922>
infolib image control
Ο Ναδζή Πασάς, Διοικητής του Ε΄ Σώματος Στρατού
Φωτογραφία
<1919-1922>
infolib image control
Τούρκος στρατιωτικός
Φωτογραφία
<1919-1922>
infolib image control
Η Κυβέρνηση του Κεμάλ
Φωτογραφία
infolib image control
Ο Κιαζήμ Πασάς, Υπουργός των Στρατιωτικών
Φωτογραφία
<1919-1922>
infolib image control
Ο Νουρεντίν Πασάς, Διοικητής του Α΄ Σώματος Στρατού
Φωτογραφία
<1919-1922>
infolib image control
Ο Κιαζήμ Πασάς, Διοικητής της Στρατιάς της Μαινεμένης
Φωτογραφία
<1919-1922>
infolib image control
Ο Φαχρή Μπέης, αρχηγός του Στρατοπέδου Σμύρνης
Φωτογραφία
<1919-1922>
infolib image control
Ο επιτελάρχης του Ιτζεδίν Πασά
Φωτογραφία
<1919-1922>
infolib image control
Ο Ιτζέτ Πασάς, αρχηγός της Στρατιάς του Αφιόν
Φωτογραφία
<1919-1922>
infolib image control
Ο Φαρούχ Μπέης, Διευθυντής του 2ου Γραφείου τουρκικού επιτελείου
Φωτογραφία
<1919-1922>
infolib image control
Ο Σελαμεντίν Πασάς, Υποστράτηγος και Υφυπουργός της κεμαλικής κυβέρνησης
Φωτογραφία
<1919-1922>
infolib image control
Χαρακτηριστικός τύπος μπεχλιβάνη
Φωτογραφία
<1919-1922>
infolib image control
Ο Εμίν Πασάς, γενικός επόπτης Σμύρνης και επιτελάρχης του Νουρεντίν Πασά
Φωτογραφία
<1919-1922>
infolib image control
Ο Κεμάλ Ατατούρκ με το επιτελείο του παρακολουθεί την τουρκική προέλαση κατά τη μάχη του Αφιόν Καραχισάρ
Φωτογραφία
<1919-1922>
infolib image control
Το τουρκικό ιππικό εισέρχεται στη Σμύρνη
Φωτογραφία
<1919-1922>
infolib image control
Ο Ιτζέτ Πασάς με το επιτελείο του
Φωτογραφία
<1919-1922>
infolib image control
Το τουρκικό ιππικό, αποτελούμενο από Τσέτες
Φωτογραφία
<1919-1922>
infolib image control
Το τουρκικό ιππικό, αποτελούμενο από Τσέτες
Φωτογραφία
<1919-1922>
infolib image control
Φωτογραφία με την εξής σημείωση από τον Συνταγματάρχη Γονατά: "Ο Δήμαρχος και Νομάρχης Αφιόν Καραχισάρ Σαμπήτ Μπέης εις το γραφείον του μετά του στρατιώτη Παπαδοπούλου, τον οποίον του έχομεν δώσει ως διερμηνέα δια την υπηρεσιακήν αλληλογραφίαν, είναι τόσο πονηρός, ώστε αδυνατούμεν να βεβαιωθώμεν αν είναι ειλικρινής απέναντί μας, ή παρουσιάζεται, ή συνεννοείται με τον Κεμάλ"
Φωτογραφία
<1919-1922>
infolib image control
Ο Φεβζή εισέρχεται στο Σαρ τζαμί
Φωτογραφία
<1919-1922>
infolib image control
Προσευχή μετά την είσοδο τυο τουρκικού στρατού στη Σμύρνη
Φωτογραφία
<1919-1922>
infolib image control
Ανάγνωση κεμαλικής προκήρυξης
Φωτογραφία
<1919-1922>
infolib image control
Παρέλαση του πυροβολικού στην Άγκυρα το 1933
Φωτογραφία
1933, Οκτώβριος 29
infolib image control
Παρέλαση του ναυτικού στην Άγκυρα το 1933
Φωτογραφία
1933, Οκτώβριος 29
infolib image control
Γερμανοί στρατιώτες στο σιδηροδρομικό σταθμό του Εσκί Σεχίρ πρίν την ελληνική κατοχή
Φωτογραφία
infolib image control
Θράκες νεκροί στη μάχη του Αλμαδανόλ
Φωτογραφία
<1919-1922>
infolib image control
Τούρκοι στρατιώτες νεκροί στη μάχη του Ούτς - Σαράι
Φωτογραφία
<1919-1922>
infolib image control
Τούρκοι νεκροί
Φωτογραφία
<1919-1922>
infolib image control
Έλληνες στρατιώτες της ταξιαρχίας ιππικού νεκροί
Φωτογραφία
1921, Ιούλιος 13
infolib image control
Από την καταστροφή της Σμύρνης
Φωτογραφία
1922
infolib image control
Από την καταστροφή της Σμύρνης
Φωτογραφία
1922
infolib image control
Από την καταστροφή της Σμύρνης
Φωτογραφία
1922
infolib image control
Ο Γεώργιος Παναγιωτέας, Ταγματάρχης πεζικού. Σκοτώθηκε στη Μικρά Ασία το 1921
Φωτογραφία
1922
infolib image control
Ο Συνταγματάρχης Καραχρίστος από την Αμφιλοχία. Σκοτώθηκε στη Μικρά Ασία τον Αύγουστο του 1921
Φωτογραφία
<1919-1922>
infolib image control
Ο Ταγματάρχης πεζικού Αντώνιος Βίτσας. Σκοτώθηκε στη Μικρά Ασία το 1921
Φωτογραφία
<1919-1922>
infolib image control
Ο λοχαγός Δημήτριος Αυλωναρίτης. Σκοτώθηκε στη Μικρά Ασία τον Αύγουστο του 1921
Φωτογραφία
<1919-1922>
infolib image control
Ο Συνταγματάρχης πεζικού Ηλίας Φασίτσας από την Αιτωλοακαρνανία. Σκοτώθηκε στη Μικρά Ασία τον Ιούλιο του 1922
Φωτογραφία
<1919-1922>
infolib image control
Ο Συνταγματάρχης πεζικού Κωνσταντίνος Τσάκαλος από το Μεσολόγγι. Σκοτώθηκε στη Μικρά Ασία το 1921
Φωτογραφία
<1919-1922>
infolib image control
Ο Συνταγματάρχης Βλασ. Καραχρήστος. Σκοτώθηκε στη Μικρά Ασία το 1921
Φωτογραφία
<1919-1922>
infolib image control
Ο Συνταγματάρχης Αθανάσιος Χρήστου. Σκοτώθηκε στη Μικρά Ασία τον 1921
Φωτογραφία
<1919-1922>
infolib image control
Ο Ταγματάρχης Πλ. Χατζόπουλος. Σκοτώθηκε στη Μικρά Ασία το 1921
Φωτογραφία
<1919-1922>
infolib image control
Ο Συνταγματάρχης Ευάγγελος Τράκος. Σκοτώθηκε στη Μικρά Ασία το 1921
Φωτογραφία
<1919-1922>
infolib image control
Ο Ταγματάρχης Αλέξ. Βάκης. Σκοτώθηκε στη Μικρά Ασία το 1921
Φωτογραφία
<1919-1922>
infolib image control
Ο Λοχαγός Θεόδωρος Παπανικολάου. Σκοτώθηκε στη Μικρά Ασία το 1921
Φωτογραφία
<1919-1922>
infolib image control
Ο Συνταγματάρχης πεζικού Κωνσταντίνος Θεοδώρου. Σκοτώθηκε στη Μικρά Ασία το 1921
Φωτογραφία
<1919-1922>
infolib image control
Ο Ταγματάρχης Π. Σγουμπάκος από τη Λακωνία. Σκοτώθηκε στη Μικρά Ασία το 1921
Φωτογραφία
<1919-1922>
infolib image control
Ο Λοχαγός πυροβολικού Γεώργιος Παπαγιάννης από το Μεσολόγγι με Α.Μ. 9799. Εξαφανίστηκε κατά την υποχώρηση από τη Μικρά Ασία το 1922
Φωτογραφία
<1919-1922>
infolib image control
Ο Αντισυνταγματάρχης πυροβολικού Φίλιππος Φιλίππους. Σκοτώθηκε στη Μικρά Ασία ως αιχμάλωτος το 1922
Φωτογραφία
<1919-1922>
infolib image control
Ο Αντισυνταγματάρχης πυροβολικού Ιωάννης Παπαδήμας. Αυτοκτόνησε προ της αιχμαλωσίας στη Μικρά Ασία το 1922
Φωτογραφία
<1919-1922>

Bρέθηκαν 80 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            Infolib LibSolution |